Kies voor een milieuzone in Maastricht,
wij hebben recht op schone lucht!

Uitlaatgassen, roet van oude auto's, scooters en vrachtwagens, als inwoners van Maastricht hebben we hier dagelijks mee te maken. Onze gezondheid en die van onze kinderen is in het geding.

Hoewel de luchtkwaliteit door verkeer op veel plaatsen in Maastricht slecht is, dreigt de beloofde milieuzone, in 2018 vastgelegd in het coalitieakkoord, er niet te komen. En dat terwijl er een pot met geld klaar staat in Den Haag voor maatregelen ter bevordering van schone lucht (Schone Lucht Akkoord) en overal om ons heen de milieuzones als paddenstoelen uit de grond schieten.

Ongeruste inwoners van onze stad, verenigd in het Platform Milieu & Verkeer, willen dat het stadsbestuur haar beloftes nakomt. Wij vinden een milieuzone de beste manier om de lucht- kwaliteit verder te verbeteren. Het Platform Milleu & Verkeer in Maastricht zet zich dan ook in voor een zo groot mogelijke milieuzone.

Wij, ongeruste inwoners van Maastricht, constateren:
-dat de luchtvervuiling door verkeer nog steeds te hoog is;
-dat op verschillende locaties de luchtkwaliteit zelfs verslechtert.

Wij roepen het stadsbestuur op om een inclusieve milieuzone in te voeren en te komen met plannen, met als doel:
-een tijdspad naar een millieuzone voor alle inwoners van Maastricht, en;
-trapsgewijs de toelatingsvoorwaarden van motorvoertuigen aan te scherpen.

Help uw stadsbestuur bij het maken van deze verstandige keuze en onderteken deze petitie.